Gå til hoved indhold

Facader og skilte

Dette er en vejledning om facader og skilte på bygninger, der anvendes til butikker og publikumsorienteret service.
 • Eksempel på skilt på vindue

  Arkitekturpolitik

  Politikken sætter rammerne for, hvordan de eksisterende arkitektoniske kvaliteter og helheder bevares samtidig med, at der gives plads til udvikling og individuelle behov.

  Læs om arkitektur i Gentofte
 • Eksempel på opholdsareal med borde og stole på Jægersborg Alle

  Brug af offentlige arealer

  Kend de bestemmelser der gælder, når du ønsker at bruge de offentlige arealer.

  Læs om brug af offentlige arealer
 • Eksempel på udhængsskilt - frk. fod fodklinik

  Centerstruktur og detailhandel

  I Kommuneplanen er der retningslinjer og redegørelse for detailhandelsstrukturen, etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

  Læs om detailhandelsstrukturen